Foto’s bestellen

Als u een HR fotobestand (of meer) wilt bestellen, dan gaat u als volgt te werk. Eerst kiest u het album. U gaat vervolgens met de cursor boven de thumbnail van de foto(‘s) van uw keuze staan. Hierdoor wordt het fotonummer (IMG-xxxx) zichtbaar. Dat nummer (of nummers ) evenals het desbetreffende album geeft u door bij uw bestelling. Voor dit HR fotobestand reken ik € 2,50 tot en met drie bestanden. Voor vier tot en met zes bestanden reken ik € 2,25 en voor zeven of meer bestanden reken ik € 2,00. Tenslotte maakt u het (totaal)bedrag over naar rekeningnummer NL37 INGB 0661 8101 78 t.n.v. D.G. van der Geld. Wanneer de betaling is ontvangen, zal ik u per ommegaande (of tenminste zo spoedig mogelijk) de bestelling doen toekomen.

LET OP! De foto’s zijn alleen nog als HR bestand te bestellen en niet meer als afdruk!

Ik zie graag uw bestelling tegemoet om u ook daarmee dan van dienst te kunnen zijn.

Uw fotograaf,

Duane G (Dee Gee)